Opis od do Status Dokumentacija

Javna nabavka za osiguranje imovine

18.06.2013.
29.07.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga štampe plakata za bilborde na unutrašnjoj i spoljašnjoj mreži i štampa kataloga

08.07.2013.
18.07.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

 

Usluga štampe fasadnih grafika i visećih transparenata

30.07.2013.
06.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Prethodni i redovni servis rashladnih agregata i sanacija kvara na kompresoru toplotne pumpe

30.07.2013.
08.08.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

 

Zakup bilborda

28.08.2013.
29.08.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odluka o dodeli Ugovora

 

Advokatske usluge

30.08.2013.
13.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Tabela obrazac

Obrazac izjave V

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Sanacija severnog platoa i stepeništa objekta Kombank arene

02.09.2013.
11.10.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Usluga izrade projekta kačenja scenske tehnike u objektu Kombank arene

19.09.2013.
25.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Izrada pregradne zavese

19.09.2013.
06.11.2013. Zatvoren Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije i produžetak roka za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Pitanja ponuđača

Pitanja i odgovori
 

Nabavka kompresora

09.10.2013.
18.10.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Servis video nadzora

24.10.2013.
01.11.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Zakup LED bilborda

12.11.2013.
14.11.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

15.11.2013.
27.12.2013. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori
 

Zakup poslovnog prostora

16.12.2013.
20.12.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Usluga štampe proizvoda od papira

04.04.2014.
09.04.2014. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena

Izmenjena konkursna dokumentacija
 

Nabavka električne energije

28.04.2014.
13.06.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nova pitanja

Novi odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija
 

Revizija finansijskih izveštaja

20.06.2014.
01.07.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Usluga mobilne telefonije

11.07.2014.
17.07.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Usluga remonta i revizije trafo stanice

29.08.2014.
08.09.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Usluga izrade projekta Male sale u skladu sa projektnim zadatkom

24.11.2014.
15.12.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Dodatak 1

Dodatak 2

Dodatak 3

Dodatak 4

Dodatak 5

Obaveštenje o dodeli ugovora
 

Sanacija procurivanja krovnog pokrivača

25.11.2014.
05.12.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Servis liftova

12.03.2015.
12.03.2015. Zatvoren Odluka o dodeli Ugovora
 

Štampa fasadnih grafika i visećih transparenata

07.04.2015.
16.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
 

Štampa bilborda za unutrašnju mrežu sa montažom i spoljašnju mrežu

07.04.2015.
17.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
 

Periodični pregled sistema za dojavu požara u objektu A Kombank Arene

09.04.2015.
11.04.2015. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga press clipping agencije

20.04.2015.
27.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Periodični pregled sistema za gašenje požara FM 200 i automatskog sprinkler sistema u objektu Kombank Arene

30.04.2015.
12.05.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Popravka stolica

15.05.2015.
25.05.2015. do 13 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga servisa Ultra Fog sistema

15.05.2015.
27.05.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Distribucija i prodaja ulaznica

14.07.2015.
24.08.2015. do 13 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje 1

Obaveštenje 2

Obaveštenje 3
 

Javna nabavka osiguranja imovine

10.08.2015.
17.09.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Vanredno obezbeđenje

08.09.2015.
17.09.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Demontaža i montaža video nadzora

03.03.2016.
14.03.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Redovno obezbeđenje Kombank arene

28.03.2016.
10.05.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javni poziv za sticanje prava ekskluzivne prodaje i distribucije ulaznica

08.07.2016.
01.08.2016. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o poništenju javnog poziva

Osiguranje imovine

08.08.2016.
14.09.2016. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nabavka električne energije za potrebe Kombank arene

26.08.2016.
07.10.2016. do 12:15 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Servis Ultra fog sistema

15.09.2016.
26.09.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Usluga popravke stolica

21.09.2016.
30.09.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Redovno obezbeđenje

11.01.2017.
24.02.2017. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa izmenom

Odluka o dodeli ugovora FTO

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Servisi

Želite li da primate naš e-bilten?
Budite prvi koji će saznati novine u
KOMBANK ARENI.
UKUCAJ SVOJU e-mail ADRESU.